తెలంగాణ : కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పరీక్షా తేదీలు విడుదల :

*TS సెట్స్….💥💥.*
👉🏻2020 మే 27 నుండి 30 వరకు pge సెట్
👉🏻మే 13 నుండి pe సెట్
👉🏻మే 21,22 ICET
👉🏻మే 23 EdCET
👉🏻మే 25 LAWCET
👉🏻మే 2 ECET
👉🏻మే 5,6,7 EAMCET
👉🏻మే9,11 అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ సెట్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here